04-01 – Estratègies de contenció Girona

Dades del curs:

Dates:21, 22 i 28 de febrer de 2023
Horari:de 15:30h a 19:30h
Durada:12 hores
Docent:Jordi García
Modalitat:Presencial (La Maret – C/ Sant Roc, 2 – Salt)

Matrícula: Tancada

Objectius:

En ocasions els i les joves que atenem, per les seves característiques, poden entrar en un estat d’agitació amb components heteroagressius que posen en risc tant la seguretat de la pròpia persona jove com de les persones que estan al seu voltant.
Creiem que s’ha de realitzar un mirada comprensiva d’aquests comportaments, entenent les circumstàncies que han provocat aquest estat d’agitació que ens ajudarà a l’hora d’intervenir davant d’aquesta situació.
Creiem necessari poder formar als i les professionals del servei en aspectes d’intervenció en joves en estat d’agitació tenint en compte la prevenció, així com l’actuació davant d’una situació de crisi generant així una sinergia per part dels i les professionals que puguin contenir la situació d’agitació i de risc.

Contingut:

 • Definició de conceptes:
  • Jove en estat d’agitació;
  • Procés d’intervenció d’un/a jove en estat d’agitació;
  • La complementació de les diferents intervencions educatives.
 • Com intervenir davant d’una situació de crisi:
  • Intervenció educativa verbal;
  • Intervenció educativa ambiental;
  • Intervenció educativa física;
  • Intervenció farmacològica.