04-07 – Contenció verbal, emocional i física (Girona-Salt)

Dades del curs:

Dates:25, 26 i 27 de setembre de 2023
Horari:de 9:30h a 13:30h
Durada:12 hores
Docent:Bryan Rivera
Modalitat:Presencial a Girona-Salt

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Objectius:

En ocasions els i les joves que atenem, per les seves característiques, poden entrar en un estat d’agitació amb components heteroagressius que posen en risc tant la seguretat de la pròpia persona jove com de les persones que estan al seu voltant.
Creiem que s’ha de realitzar un mirada comprensiva d’aquests comportaments, entenent les circumstàncies que han provocat aquest estat d’agitació que ens ajudarà a l’hora d’intervenir davant d’aquesta situació.
Creiem necessari poder formar als i les professionals del servei en aspectes d’intervenció en joves en estat d’agitació tenint en compte la prevenció, així com l’actuació davant d’una situació de crisi generant així una sinergia per part dels i les professionals que puguin contenir la situació d’agitació i de risc.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Continguts:

A. CONTENCIÓ EMOCIONAL

Objectius

 • Aplicar tècniques que permetin mantenir la suficient distància emocional per a dur a terme la feina de forma objectiva i amb les mínimes repercussions personals.
 • Identificar els indicadors propis emocionals que intervenen en l’estrès, el desgast professional i el dany psicològic en l’atenció als i les menors.
 • Identificar i reconduir les senyals alienes que poden desembocar en situacions de conflicte: lideratges dins el gruo, elements distorsionadors, barreres en la comunicació, espais no dirigits, etc.

Contingut

 • Conceptes de contenció emocional:
  • Què entenem per contenció emocional/distància emocional i vincle;
  • Identificació de situacions de risc;
  • Característiques de les persones ateses. Discapacitat intel·lectual;
  • Característiques de les situacions considerades dures;
  • Competències emocionals relacionades amb la contenció emocional i el vincle segur.
 • Tècniques i habilitats per a gestionar la implicació i l’afectivitat:
  • Quan i com utilitzar l’empatia. Tècniques per tenir i mostrar empatia;
  • Importància dels pensaments en els estats emocionals: autocontrol i pensaments no adaptatius, com abordar-los;
  • L’ansietat com a símptoma d’una implicació excessiva i els símptomes propis de l’ansietat;
  • Com controlar els símptomes físics de l’ansietat;
  • El burnout com a conseqüència d’un excés d’implicació: simptomatologia, prevenció i tractament.
 • Tècniques i habilitats per a gestionar i prevenir les situacions difícils:
  • Contenció de les dinàmiques i rols individuals dins el grup;
  • Tipus de situacions difícils de gestionar i actituds inicials;
  • Tècniques de resolució i habilitats a potenciar: comunicació, assertivitat, creativitat.

B. CONTENCIÓ FÍSICA

En primer lloc, s’ha de tenir en compte que qualsevol intervenció davant una persona usuària s’ha de basar en el respecte a la persona, incloent, entre altres aspectes, el respecte a la seva integritat física i psíquica.
Des d’un punt de vista ètic, la contenció física és una mesura d’urgència que només s’ha d’emprar en últim recurs després que hagin fracassat totes les mesures alternatives: com poden ser la contenció verbal, mesures ambientals i/o de conducta.
Quan considerem que s’ha d’aplicar?

 • Per prevenir lesions a la pròpia persona;
 • Per prevenir lesions a terceres persones (ja siguin usuàries o personal assistencial);
 • Per evitar alteracions greus del programa terapèutic de la persona;
 • Per evitar danys a l’entorn.

Objectiu general

Proporcionar coneixements pràctics per a l’assistència bàsica de contenció física.

Objectius específics

 • Adquirir coneixements teòrico-pràctics que ajudin a prevenir les situacions violentes;
 • Prevenció de lesions per part del o la client, persona usuària i del/la educador/a;
 • Proporcionar coneixements per l’abordatge i contenció física de clients amb un risc potencial de violència