04-08 – Contenció verbal, emocional i física (Girona-Sils)

Dades del curs:

Dates:20, 23 i 24 d’octubre de 2023
Horari:de 9:30h a 13:30h
Durada:12 hores
Docent:Bryan Rivera
Modalitat:Presencial a Girona – Sils – Gym New Line – Carrer Juli Garreta, 5, 17410 Sils, Girona

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Continguts:

A. CONTENCIÓ EMOCIONAL

Objectius

 • Aplicar tècniques que permetin mantenir la suficient distància emocional per a dur a terme la feina de forma objectiva i amb les mínimes repercussions personals.
 • Identificar els indicadors propis emocionals que intervenen en l’estrès, el desgast professional i el dany psicològic en l’atenció als i les menors.
 • Identificar i reconduir les senyals alienes que poden desembocar en situacions de conflicte: lideratges dins el gruo, elements distorsionadors, barreres en la comunicació, espais no dirigits, etc.

Contingut

 • Conceptes de contenció emocional:
  • Què entenem per contenció emocional/distància emocional i vincle;
  • Identificació de situacions de risc;
  • Característiques de les persones ateses. Discapacitat intel·lectual;
  • Característiques de les situacions considerades dures;
  • Competències emocionals relacionades amb la contenció emocional i el vincle segur.
 • Tècniques i habilitats per a gestionar la implicació i l’afectivitat:
  • Quan i com utilitzar l’empatia. Tècniques per tenir i mostrar empatia;
  • Importància dels pensaments en els estats emocionals: autocontrol i pensaments no adaptatius, com abordar-los;
  • L’ansietat com a símptoma d’una implicació excessiva i els símptomes propis de l’ansietat;
  • Com controlar els símptomes físics de l’ansietat;
  • El burnout com a conseqüència d’un excés d’implicació: simptomatologia, prevenció i tractament.
 • Tècniques i habilitats per a gestionar i prevenir les situacions difícils:
  • Contenció de les dinàmiques i rols individuals dins el grup;
  • Tipus de situacions difícils de gestionar i actituds inicials;
  • Tècniques de resolució i habilitats a potenciar: comunicació, assertivitat, creativitat.

B. CONTENCIÓ FÍSICA

En primer lloc, s’ha de tenir en compte que qualsevol intervenció davant una persona usuària s’ha de basar en el respecte a la persona, incloent, entre altres aspectes, el respecte a la seva integritat física i psíquica.
Des d’un punt de vista ètic, la contenció física és una mesura d’urgència que només s’ha d’emprar en últim recurs després que hagin fracassat totes les mesures alternatives: com poden ser la contenció verbal, mesures ambientals i/o de conducta.
Quan considerem que s’ha d’aplicar?

 • Per prevenir lesions a la pròpia persona;
 • Per prevenir lesions a terceres persones (ja siguin usuàries o personal assistencial);
 • Per evitar alteracions greus del programa terapèutic de la persona;
 • Per evitar danys a l’entorn.

Objectiu general

Proporcionar coneixements pràctics per a l’assistència bàsica de contenció física.

Objectius específics

 • Adquirir coneixements teòrico-pràctics que ajudin a prevenir les situacions violentes;
 • Prevenció de lesions per part del o la client, persona usuària i del/la educador/a;
 • Proporcionar coneixements per l’abordatge i contenció física de clients amb un risc potencial de violència