07-08 – Contenció física (Tarragona – Reus)

Dades del curs:

Dates:15 de desembre de 2023
Horari:de 9:30h a 13:30h
Durada:4 hores
Docent:Bryan Rivera
Modalitat:Presencial a Tarragona – Reus

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius:

Formació dirigida a persones treballadores que han realitzat prèviament el curs «ESTRATÈGIES DE CONTENCIÓ (Contenció verbal, emocional i física)».

En primer lloc s’ha de tenir en compte que qualsevol intervenció davant un usuari s’ha de basar en el respecte a la persona, incloent, entre altres aspectes, el respecte a la seva integritat física i psíquica.
Des de un punt de vista ètic, la contenció física es una mida d’urgència que s’ha d’emprar en últim recurs després de que hagin fracassat totes les mides alternatives, com la contenció verbal, mides ambientals i/o de conducta.
Quan considerem que s’ha d’aplicar?

  • Per prevenir lesions a la pròpia persona;
  • Per prevenir lesions a terceres persones (ja siguin usuàries o personal assistencial);
  • Per evitar alteracions greus del programa terapèutic de la persona;
  • Per evitar danys a l’entorn.

Objectiu general

Proporcionar coneixements pràctics per a l’assistència bàsica de contenció física.

Objectius específics

  • Adquirir coneixements teòrico-pràctics que ajudin a prevenir les situacions violentes;
  • Prevenció de lesions per part del o la client, persona usuària i del/la educador/a;
  • Proporcionar coneixements per l’abordatge i contenció física de clients amb un risc potencial de violència.
  • El més important: Anticipar-se i evitar la situació conflictiva.