13-03 – Recomanacions per a un ús no sexista en la redacció de textos

Dades del curs:

Dates:Del 2 al 31 d’octubre de 2023
Durada:2 hores
Modalitat:teleformació
Plataforma:Campus virtual Gentis

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Descripció del curs:

La càpsula formativa  pretén abordar l’ús no sexista en els nostres textos per tal de generar les competències necessàries per utilitzar un llenguatge inclusiu, que eviti els estereotips i no suposi cap barrera o menysteniment per a les persones o els col·lectius de qui parlem o a qui ens adrecem.