15-01 – Excel avançat

Dades del curs:

Dates:8, 15, 22 i 29 de maig i 5 de juny de 2023
Horari:de 9:00h a 12:00h
Durada:15 hores
Destinataris/àries:Tots els i les professionals
Docent:Centres Aedes
Modalitat:Aula virtual – Plataforma Zoom

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius:

 1. Aprendre a treure el màxim profit a una fulla de càlculs;
 2. Automatitzar les tasques quotidianes;
 3. Aprendre funcions avançades;
 4. Aprendre a gestionar grans bases de dades tant a nivell gràfic com dinàmic.

Continguts:

Plantilles i macros en excel:

 • Concepte de Plantilla. Utilitat;
 • Plantilles predeterminades en excel;
 • Crear plantilles de llibre;
 • Crear plantilles personalitzades amb excel;
 • Ús i modificació de plantilles personalitzades;
 • Conceptes de macros;
 • Creació d’una macro:
  • Exemple de creació d’una macro.
 • Executar macros;
 • Nivell de segureta de macros.

Taules i gràfics dinàmics:

 • Introducció;
 • Creació i maneig de taules dinàmiques;
 • Creació de camps calculats;
 • Importació de dades;
 • Gràfiques dinàmiques.

Fórmules i anàlisis de dades en excel:

 • Concepte de formulari. Utilitat;
 • Anàlisis dels botons de formularis;
 • Creació de formulàries;
 • Anàlisi hipotètica manual;
 • Anàlisi hipotètica amb taules de dades:
  • Taules de dades d’una variable;
  • Taules de dades de dues variables.
 • Buscar objectiu;
 • Solver.

Revisió i treball amb llibres compartits:

 • Gestió de versions, control de canvis i revisions;
 • Inserció de comentaris;
 • Protecció d’un full de càlcul;
 • Protecció d’un llibre;
 • Creació i ús de llibres compartits.

Opcions de seguretat en microsoft excel. Operacions avançades.

 • Protecció d’un full de càlcul;
 • Protecció d’un llibre;
 • Creació i ús de llibres compartits;
 • Dividir i immobilitzar files o columnes;
 • Opcions de visualització;
 • Importació des d’altres aplicacions:
  • Bases de dades;
  • Presentacions;
  • Documents de text.
 • Configuració i personalització d’excel;
 • Les fitxes de la Cinta d’opcions en la finestra principal d’excel;
 • Ús de mètodes de tecla abreujada.