19-01 – Què les la mesura d’impacte social?

Dades del curs:

Dates:18, 20 i 21 de juliol de 2023
Horari:de 9:15h a 14:15h
Durada:15 hores
Docent:Pendent de definir
Modalitat:* Formació a demanda

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius:

 1. Conèixer les bases de la mesura d’impacte social, la metodologia;
 2. Beneficis d’integrar-ho en els projectes de l’entitat;
 3. Com incorporar la mesura d’impacte en l’empresa i projectes;
 4. Formar-se en mesura d’impacte i les eines més utilitzades;
 5. Integrar els 7 principis de Social Value International (SVI) en els programes.

Continguts:

Mòdul 1. Bases de la mesura d’impacte

 1. Què és la mesura d’impacte;
 2. Per a què s’utilitza i quins beneficis té;
 3. Exemples de mesura d’impacte social;
 4. Interès de les organitzacions en el mesurament d’impacte.

Mòdul 2. Definir el problema.

 1. Què és un objectiu i les seves hipòtesis;
 2. Dificultats per a mesurar l’impacte de les iniciatives;
 3. Buscar un desafiament (problema), les seves causes i conseqüències;
 4. Quines solucions plantegem.

Mòdul 3. Els principis del Valor Social i metodologia.

 1. Identificar els 7 principis de Social Value International (SVI) en els programes;
 2. Impacte i efectes del projecte, concretar;
 3. Definir els productes i activitats a realitzar.

Mòdul 4. Pensar en tot. La teoria del canvi.

 1. Els supòsits que podem o no podem controlar;
 2. Piràmide de Maslow, com ens afecta;
 3. Efectes negatius del projecte;
 4. Grups d’interès i en que els qui ens centrarem.

Mòdul 5. Impacte i indicadors.

 1. Seleccionar els impactes i crear els seus indicadors;
 2. Delimitant el projecte.

Mòdul 6. Mesura de resultats.

 1. Eines de mesura de resultats;
 2. Valoracions qualitatives i quantitatives;
 3. Seguiment i presentació de resultats;
 4. Avaluar i afegir modificacions.