20-01 – PNL

Dades del curs:

Dates:23, 26, 29 i 31 de maig 2023
Horari:de 15:30h a 18:30h
Durada:12 hores
Destinaris/àries:Tots els i les professionals del grup Plataforma Educativa
Docent:Creantum
Modalitat:Aula virtual – Plataforma Zoom

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius:

 1. Descobrir com construeixes la teva realitat interna i la dels altres;
 2. Aprendre a aprendre el control dels teus estats emocionals;
 3. Prendre consciència de com funcionen els teus processos mentals i els dels altres;
 4. Desenvolupar els recursos necessaris per assolir les metes personals i professionals;
 5. Utilitzar el llenguatge per comunicar-nos eficaçment i poder influir positivament en tu i en els que t’envolten;
 6. Adquirir eines per canviar hàbits, conductes i creences limitadores.

Continguts:

 1. Orígens de la PNL;
 2. Què és la Programació Neurolingüística (PNL)?;
 3. La PNL i l’aprenentatge;
 4. Pressuposicions de la PNL.
  • El mapa no és el territori.
 5. Objectius ben formulats;
 6. Sistemes representacionals.
  • L’experiència primària.
  • Predicats dels sistemes representacionals.
  • Visual, auditiu, kinestèsic, olfactiu, gustatiu.
 7. Calibrar.
  • Calibrat visual;
  • Calibrat auditiu;
  • Calibrat cinestèsic;
 8. Claus d’accessos oculars.
  • Manifestació de les claus d’accessos oculars.
 9. Rapport.
  • L’estructura d’igualar;
 10. Submodalitats. Cinestètic.
  • Auditives;
  • Visuals;
  • Olfatives/gustatives;