26-01 – Criança Terapèutica II

Dades del curs:

Dates:12, 13, 14 i 15 de setembre de 2023
Horari:de 9:30h a 12:30h
Durada:12 hores
Docent:Drecera – Cristina Broco
Perfil:EE + EIF
Modalitat:Aula virtual – Plataforma Zoom

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius:

Proporcionar a les persones referents, coneixements teoricopràctics per al treball d’intervenció educatiu-terapèutic corresponent a la primera etapa del model en criança terapèutica.

Continguts:

  • Comprenent a l’infant/jove: conseqüències i manifestacions segons l’edat dels trastorns d’inclinació, les alteracions traumàtiques i les alteracions en el desenvolupament;
  • La funció reflexiva de la persona educadora com a eina per a aproximar-nos al món intern dels infants i adolescents afectades per maltractaments infantils;
  • Entrenament en el maneig de les estratègies avançades: sintonització, consistència;
  • Impacte dels estils d’inclinació de les persones cuidadores en l’acompliment de la criança;
  • La relació amb els infants i adolescents afectats requereix a més de capacitats avançades: consistència i sintonització;
  • Com establir respostes predictibles i lògiques sense posar en joc la meva relació amb l’infant/jove.