34-01 – Intervenció sistèmica en la infància i l’adolescència I

Dades del curs:

Dates:22, 23, 24, 29 i 30 de maig de 2023
Horari:de 9:30h a 12:30h
Durada:15 hores
Docent:Gerard Ribé
Perfil:EE + EIF
Modalitat:Aula virtual – Plataforma Zoom

Matrícula: Tancada

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius:

El curs d’introducció sobre la intervenció sistèmica amb infància i adolescència es configura com un apropament al pensament sistèmic i la seva aplicació en el treball d’acompanyament a famílies en situació de risc i de vulnerabilitat. S’organitza a partir d’alguns dels principis bàsics que s’han plantejat per comprendre el desenvolupament familiar i la seva estreta relació amb el desenvolupament de cadascuna de les persones membres, fent èmfasi especial als infants i adolescents.

Objectiu principal

Aprofundir en els principals aspectes conceptuals de la intervenció sistèmica i la seva posada en pràctica en l’acompanyament de famílies i les seves persones membres, especialment, infants i adolescents;  això es farà a partir de diverses metodologies pedagògiques que promoguin l’aprenentatge significatiu en els i les participants

Continguts:

 • Bloc 1. Principis pensament sistèmic:
  • Pensar de forma sistèmica;
  • Família com a sistema;
  • Principis de totalitat i circularitat.
 • Bloc 2. Estructura i organització familiar
 • Bloc 3. Cicló vital familiar:
  • Etapes;
  • El període de festeig;
  • El matrimoni o l’inici de la convivència;
  • El naixement dels fills i filles;
  • Dificultats matrimonials del període intermedi;
  • El “deslletament” dels pares (“niu buit”);
  • La jubilació i la vellesa;
  • El cicle vital com a recurs per l’acompanyament de les persones i les famílies.
 • Bloc 4. Intervencions o El context d’atenció
  • Procés de derivació i anàlisi de demanda;
  • Primera entrevista;
  • Construcció d’hipòtesis;
  • Canvi, tipus i resistència;
  • Intervencions sistèmiques.