35-01 – Intervenció sistèmica en la infància i l’adolescència II

Dades del curs:

Dates:31 de maig, 5, 6, 7 i 12 de juny de 2023
Horari:de 9:30h a 12:30h
Durada:15 hores
Docent:Drecera – Gerard Ribé
Perfil:EE + EIF
Modalitat:Aula virtual – Plataforma Zoom

Matrícula: Tancada

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius:

El curs d’aprofundiment sobre la intervenció sistèmica  es proposa com una estratègia per a promoure que les persones participants aconsegueixen enfortir eines per a la comprensió i l’acompanyament interventiu de famílies i les seves persones membres, especialment, infants i adolescents.  A més a més, des de l’enfortiment del pensament sistèmic i de complexitat, junt amb lògica relacional, es promourà una mirada pluridimensional que faciliti donar sentit a l’estreta relació entre desenvolupament individual i familiar.

Objectiu principal

Aprofundir, des de la pràctica, en alguns dels principals aspectes conceptuals de la intervenció sistèmica, buscant afermar habilitats del pensament sistèmic i de complexitat, així com el desenvolupament de noves eines per a la comprensió i intervenció en l’acompanyament de famílies i els seus membres. Això s’aconseguirà principalment a través de l’ús de tècniques reflexives i de l’estudi de casos, buscant amb això aconseguir aprenentatges significatius.

Continguts:

 • Bloc 1. Metacomunicació i intervenció sistèmica:
  • Models de comunicació humana;
  • Context relacional;
  • Enfocament apreciatiu i de resiliència.
 • Bloc 2. El llenguatge i l’autoestima familiar:
  • Perspectiva narrativa en intervenció sistèmica;
  • Raonament abductiu
  • Model del procés de validació humana (Satir, 2002)
 • Bloc 3. Cicles vitals i lògica relacional:
  • Perspectiva social i cultural;
  • Perspectiva biològica;
  • Perspectiva psicològica;
  • Perspectiva evolutiva de la família.
 • Bloc 4. Educació i promoció del benestar:
  • Contexts psicopatològics;
  • Educació per a la Salut;
  • Entorns i relacions sanes;
  • Bons tractaments.