40-04 – TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ EFECTIVA I LLENGUATGE NO VERBAL nivell I (Barcelona) Matí

Dades del curs:

Dates:19, 20 i 21 de desembre de 2023
Horari:de 09:00h a 13:00h
Durada:12 hores
Docent:Bryan Rivera
Perfil:Tots els i les professionals
Modalitat:Presencial a Fundació Gentis – C/ de Vilardell, 29, 08014 Barcelona

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius:

El curs de tècniques de comunicació efectiva i llenguatge no verbal és dirigit a tots els i les professionals
És un programa dissenyat per a millorar les habilitats de comunicació de les persones participants, tant en l’àmbit personal com professional. Durant el curs, s’exploraran diferents aspectes de la comunicació, inclòs el llenguatge verbal i no verbal, per a facilitar una interacció més efectiva i comprensiva amb els altres. A través d’activitats pràctiques i dinàmiques de grup, els i les participants desenvoluparan una major consciència del seu propi llenguatge no verbal i aprendran a interpretar i utilitzar de manera efectiva els signes no verbals dels altres.

El curs combina recursos per a parlar millor en públic, formació per a situacions específiques en l’empresa, consells pràctics i una visió per a inspirar a uns altres a través de les paraules. En finalitzar aquest curs, els participants seran capaços de comunicar en la seva vida laboral de forma més clara, organitzada i convincent, millorant el seu impacte.

Contingut:

Tema 1: Procesos y técnicas de comunicación

1 La comunicación como proceso

2 Técnicas de comunicación efectiva

3 La comunicación y la empresa

4 Los flujos de comunicación

5 Pautas de comunicación e imagen corporativa

Tema 2: Pautas de comportamiento asertivo en situaciones de trabajo

1 Estilos de respuesta en la interacción verbal

2 El comportamiento verbal

3 El comportamiento no verbal

Tema 3: La comunicación oral.

1 Lenguaje oral.

2 Estructura de una reunión

3 La comunicación no verbal

4 La comunicación verbal y no verbal en la comunicación

5 La comunicación telefónica

Mòdul I:

 • Conceptes bàsics de comunicació efectiva
 • Tipus de llenguatges: no verbal, escrit, virtual, corporal
 • Importància del llenguatge no verbal en la comunicació
 • Els gestos facials en les emocions
 • Comunicació assertiva

Mòdul II:

 • Mètode disc de personalitat
 • llenguatge corporal
 • Converses a internet

Mòdul III:

 • Llenguatge no verbal
 • La velocitat de la parla
 • El llenguatge del silenci
 • Contacte i la seva importància
 • La importància de la mirada