46-01 – Educació sexual

Dades del curs:

Dates:9, 16, 23 i 30 de novembre de 2023
Horari:de 10:30h a 13:30h
Durada:12 hores
Docent:SidaStudi
Perfil:Educadores i Educadors
Modalitat:Aula virtual (Plataforma Zoom)

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius:

La formació que presentem vol ser una caixa d’eines per ajudar els equips professionals a implementar l’educació sexual en els seus projectes educatius. Analitzarem les expectatives de la joventut, els models de masculinitat i feminitat actuals, i els mites entorn a la sexualitat i a les relacions de parella, per ajudar a facilitar respostes a les necessitats dels i les joves. Tractarem la promoció de la salut posant l’èmfasi en els aspectes procedimentals i actitudinals: negociació de pràctiques segures i plaents, els rols de gènere, la presa de decisions, la capacitat de comunicació d’afectes i desitjos, entre d’altres.

• Promoure una educació sexual i afectiva que transmeti una visió positiva i lliure de la sexualitat, que prioritzi el benestar dels i les joves i que fomenti el respecte cap a la diversitat corporal, sexual i de gènere.
• Ampliar la comprensió sobre com les relacions de gènere afecten les relacions sexuals i afectives i desenvolupar estratègies educatives per prevenir i detectar dinàmiques relacionals de risc, abusives i/o violentes.
• Aportar coneixements i recursos sobre la promoció de la salut sexual amb joves i la prevenció d’ITS, embarassos no desitjats i violències sexuals.
• Facilitar estratègies i eines als i les professionals per potenciar orientacions educatives que fomentin les habilitats en la negociació de relacions sexo-afectives.

Contingut:

Sessió I: L‘Educació sexual i afectiva des d’una perspectiva de Drets. En aquest bloc expliquem el nostre enfocament sobre la salut sexual i sobre l’Educació Sexual. S’ofereix un marc conceptual i de reflexivitat per promocionar la salut sexual des d’un enfocament de Drets.
Sessió II: La promoció dels Drets Sexuals: En aquesta sessió abordem tres temàtiques fonamentals relacionades amb els Drets Sexual amb la finalitat d’incorporar la mirada feminista a l’Educació sexual.
Sessió III: La promoció de la salut sexual amb població jove: en aquesta sessió aprofundim en el paper de les professionals a l’hora d’acompanyar a les sexualitats d’adolescents i joves. La intenció és dotar-les d’eines per generar accions educatives que facilitin l’adquisició d’habilitats i actituds de cura de la salut sexual per part dels grups.
Sessió IV: Recursos metodològics per a la promoció de la salut sexual des d’un enfocament interseccional i situat. En aquest darrer bloc s’expliquen les distintes fases el cicle de la intervenció educativa proporcionant reflexions i claus metodològiques. La intenció d’aquesta sessió és fer operatius els enfocaments i els continguts de la formació: traslladar-los al context de les participants i acompanyar el disseny de les intervencions educatives.