47-01 – DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE PER A PROFESSIONALS

Dades del curs:

Dates:8, 15, 22 i 29 de novembre de 2023
Horari:de 10:30h a 13:30h
Durada:12 hores
Docent:Sidastudi
Perfil:Educadores i Educadors
Modalitat:Aula virtual – Plataforma Zoom

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius:

• Incorporar coneixements sobre la diversitat sexual i de gènere a la pràctica professional de les persones participants.
• Proporcionar eines, recursos i estratègies als i les professionals per prevenir la lgtbifòbia. Propiciar la detecció de barreres, desigualtats i discriminacions cap a les persones LGTBI+ al context laboral i social dels i les professionals.
• Obrir un espai per a la reflexió i l’intercanvi d’idees dels i les professionals per incorporar la mirada de la diversitat sexual i de gènere en els seus contextos laborals.
• Facilitar eines per l’acompanyament i intervenció educativa en casos de joves transgènere, processos i construcció de la identitat de gènere, eines per l’acompanyament educatiu.
• Conèixer la diversitat d’identitats de gènere i dissidents. Conèixer recursos, eines, circuits. Acompanyament a famílies.

Contingut:

o Incorporar coneixements bàsics sobre la diversitat sexual i de gènere a la pràctica professional.
o Fomentar un espai de reflexivitat al voltant del sistema sexe-gènere-sexualitat per tal de propiciar l’adquisició de habilitats per detectar barreres, desigualtats i discriminacions que pateix la població LGTBI.
o Generar actituds que facilitin la prevenció de la lgtbifòbia i el foment de la Igualtat de Drets.

o Facilitar coneixements i eines per atendre a les demandes i especificats de la població LGTBI a l’àmbit comunitari.
o Facilitar eines operatives per aplicar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a l’àmbit comunitari.
o Fomentar la adquisició de habilitats i actituds necessàries per la prevenció, detecció i intervenció de la l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

o Proporcionar a les persones participants coneixements per a la prevenció de la lgtbifòbia i eines per la seva implementació.
o Afavorir la compressió del marc legislatiu
o Identificar àmbits de treball i accions a desenvolupar al voltant de la visibilització de la diversitat sexual i de gènere com a riquesa.
o Estratègies d’intervenció vers la ciutadania, jovent LGTBI, àmbit educatiu i comunitari.
o Oferir recursos de suport en el territori.

o Facilitar eines per l’acompanyament i intervenció educativa en casos de joves transgènere, processos i construcció de la identitat de gènere, eines per l’acompanyament educatiu.
o Conèixer la diversitat d’identitats de gènere i dissidents. Conèixer recursos, eines, circuits. Acompanyament a famílies.