49-01 – Model centrat en la persona amb base comunitària

Dades del curs:

Dates:11, 17 i 24 d’octubre de 2023
Horari:de 09:00h a 13:00h
Durada:12 hores
Docent:Núria Ambròs
Modalitat:Aula virtual (Plataforma Zoom)

Matrícula: Oberta

Per gestionar correctament el procés de validació. Heu d’enviar la sol·licitud d’inscripció del curs des del portal de treballador (Integrho) – Les meves peticions: Sol·licitar petició/Peticions de formació/Sol·licitar inscripció a acció formativa.
En cas de no rebre la sol·licitud d’inscripció, no es podrà accedir a la formació.
Un dia abans de l’inici de la formació, rebreu un correu de benvinguda amb les dades del curs al vostre mail corporatiu (@pegrup.cat o @fasi.cat). En el cas de les formacions per Aula virtual – Plataforma Zoom també rebreu l’enllaç que s’utilitzarà per accedir a la formació.

Informació d’interès:

A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs.

Objectius específics

Comprendre els principis de la personalització dels suports. Aplicar aprenentatges, processos i espais d’innovació centrats en la persona per per a promoure vides dignes, serveis centrats en la persona i comunitats inclusives.

Objectiu General

◹ Escanejar diferents escenaris per detectar reptes i oportunitats.
◹ Promoure la participació afavorint actituds que generin escolta i diàleg.
◹ Comprendre conceptes clau: personalització, participació, desinstitucionalització i els estils de suports.
◹ Conèixer els principis i indicadors claus de la personalització.
◹ Fomentar habilitats i eines que permitin als equips co-crear procesos de transformació.
◹ Generar aprenentatges d’aplicació pràctica immediata que contribueixin a l’acompliment en el rol de suport centrat en la persona.

Objectius operatius

◹ Realitzar una pràctica d’escolta generativa.
◹ Elaborar un mapa de empatía.
◹ Crear un perfil personal d’una pàgina
◹ Realitzar una pràctica de reflexió sobre relacions personals.
◹ Fer un mapa mental de problemátiques i reptes amb ideació.
◹ Elaborar un pla, a través de la identificació de preferències, necessitats i oportunitats.

Continguts

Tema 1. Conceptualització dels nous models d’atenció.
Tema 2. Una vida escollida.
Tema 2. Procés d’indagació i descoberta personal.
Tema 3. Planificació centrada en la persona, assegurant la participació de cada persona. Tema 4. La comunitat com a escenari de vida.
Tema 5. Nous rols professionals de suport.
Tema 6. Processos de co-creació.