DIAGNÒSTIC SOCIAL, INDICADORS DE RISC I PROTECCIÓ EN ASI, HABILITATS I COMPETÈNCIES PARENTALS – 8 hores

OBJECTIUS GENERALS: 

El curs té per objectiu proporcionar coneixements, teòrics i pràctics, entorn el diagnòstic social, els indicadors de risc i de protecció en casos d’ASI (agressió sexual infantil) i en competències parentals.


CONTINGUTS:

Durada: 8 hores

 1. Diagnòstic i Informe social
  a. Definició i Autors
  b. Estàndards de qualitat en diagnòstic social
  c. Tècniques i Instruments
 2. Context ASI (Agressió Sexual Infantil)
  a. Indicadors de risc i vulnerabilitat
  b. Indicadors de Protecció
  c. Dimensions d’avaluació
 3. Context familiar
  a. Competències parentals
  b. Interferències parentals

METODOLOGIA:

Es combinarà teoria amb casos pràctics.