ENTENDRE L’AUTISME I TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ – 15 hores

OBJECTIUS GENERALS:

L’objectiu d’aquesta formació és comprendre millor les persones amb TEA, conèixer les estratègies d’intervenció, així com els principals instruments de detecció.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

● Acompanyar l’infant amb autisme en l’etapa infantil (0 a 6 anys), en la seva etapa escolar (de 6 a 12 anys) i finalment en l’adolescència (de 12 a 18 anys).
● Comprendre les demandes del seu entorn com les escolars i les socials, així com les demandes emocionals pròpies de l’infant.
● Adaptar l’infant i el seu entorn a les diferents etapes per les quals passarà al llarg del seu cicle vital.

CONTINGUTS:

Durada: 15 hores

DIA 1

Mòdul 1: INTRODUCCIÓ AL TEA (3 HORES)

● Concepcions etiològiques inicials i teòriques explicatives actuals sobre l’autisme.
● Simptomatologia i graus.
● Característiques de l’autisme.

Descans 15 minuts

● Trastorns associats a l’autisme (comorbiditats).
● Detecció i diagnòstic de l’autisme.

DIA 2

Mòdul 2: NEURODESENVOLUPAMENT (3 HORES)

● Bases neurobiològiques dels trastorns de l’espectre autista.
● Etapes de l’autisme.

Descans 15 minuts

● Desenvolupament.

DIA 3

Mòdul 3: EL TREBALL EN LA CONDUCTA DE L’INFANT AMB TEA (3 HORES)

● Alteració de la conducta.
● Comunicació.
● Resistència al canvi.

Descans 15 minuts

● Tècniques per disminuir conductes.
● Tècniques per augmentar conductes.

DIA 4

Mòdul 4: METODOLOGIES D’INTERVENCIÓ (3 HORES)

● Sistemes de comunicació augmentativa.
● Método ABA.

Descans 15 minuts

● Metode TEACH
● Teràpies complementàries.

DIA 5

Mòdul 5: COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB ELS FILLS I FILLES AMB TEA (3 HORES)

● Orientació a la família.
● Acompanyament en l’acceptació de les diferents etapes vitals de la persona amb TEA.

Descans 15 minuts

● Planificació de futur
● Paper dels germans i de les germanes

METODOLOGIA:

La metodologia de la part teòrica integra un conjunt de mètodes que estan orientats cap a la transmissió del saber (adquisició de coneixements) i el saber fer (adquisició d’habilitats i d’experiència)

Així doncs, utilitzarem el mètode expositiu participatiu per transferir als alumnes els continguts teòrics del curs, i incorporarem espais per a la participació i la intervenció de l’estudiant mitjançant activitats de curta durada a l’aula, com per exemple: preguntes directes, exposicions dels estudiants sobre diversos temes, etc.

També farem servir el mètode demostratiu, l’alumnat a través d’exemples pràctics imitarà la tasca realitzada pels docents o persona experta. Aquesta part més teòrica es reforça amb l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’aula: presentacions, vídeos, visites a pàgines web, demos virtuals,etc.

En la part pràctica, la metodologia serà expositiva i demostrativa. El/la formador/a proposarà exercicis pràctics, perquè siguin resolts per grups de treball. En finalitzar la pràctica es realitzarà una exposició comuna, durant la qual l’alumnat pot sol•licitar aclariments. El personal docent resumirà les conclusions.

RECURSOS DISPONIBLES PER L’ALUMNAT:

● Power point.
● Audiovisuals.
● Articles i documents d’interès.

ACTIVITATS:

● Lectura de documentació.
● Debat.
● Casos pràctics.
● Avaluació de continguts.

AVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

1. Descàrrega de l’aplicació Zoom: Recomanem que descarreguin l’aplicació Zoom abans de l’inici del curs per a evitar problemes de connexió i facilitar l’accés a l’enllaç o al curs de manera més fàcil.

2. Registre d’assistència: Per a comptabilitzar el temps de connexió del curs, utilitzarem els informes proporcionats per Zoom. Per aquesta raó, és vital que en ingressar en l’enllaç per a accedir a la classe, escriguin bé els seus noms. Aquesta informació ens permet registrar l’existència del temps de connexió de cada sessió.

3. Aprovació del curs: L’aprovació del curs es basarà en el temps de connexió registrat per cada sessió. Aquells que completin el 80% de la connexió seran considerats aprovats.

4. Qüestionari d’avaluació: Una vegada finalitzat el curs, rebran adjunt en aquest correu el qüestionari d’avaluació. Els sol·licitem que ho completin únicament després de finalitzar el curs i l’enviïn a formacion@gentis.org Aquest document és essencial per a poder bonificar la formació.

5. Certificat de participació: Aquells que completin el 80% de la connexió del curs rebran el certificat de participació per correu electrònic. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org