GESTIÓ EMOCIONAL PER A PROFESSIONALS POSTERIOR A UNA CONTENCIÓ FÍSICA – 3 hores

OBJECTIUS GENERALS:


● Desenvolupar habilitats d’autoregulació emocional per a manejar situacions de contenció física de manera efectiva.
● Conèixer trastorns relacionats amb aquesta mena d’entorn laboral
● Millorar la comunicació assertiva i empàtica en entorns professionals després d’incidents de contenció física.
● Promoure el benestar emocional i la salut mental dels professionals involucrats en situacions de contenció física.
● Fomentar la resiliència emocional per a afrontar l’estrès post-contenció i prevenir l’esgotament emocional.
● Enfortir la capacitat de gestionar emocions intenses i mantenir la calma en situacions desafiadores.
● Proporcionar eines pràctiques per a la gestió de l’estrès i l’ansietat associats amb la contenció física.
● Promoure un ambient segur i saludable per a professionals i pacients/clients després de situacions de contenció física.
● Facilitar el desenvolupament d’habilitats d’afrontament emocional que contribueixin a una pràctica professional ètica i efectiva.

CONTINGUTS:

Durada: 3 hores

Mòdul 1: GESTIÓ EMOCIONAL VINCULADA A LA CONTENCIÓ FÍSICA

Primer bloc: 1 h 30 min Gestió d’emocions/Agressivitat/Tècniques de regulació

● Reconeixement i gestió d’emocions pròpies i alienes.
● Desenvolupament d’empatia i compassió en entorns professionals.
● Analitzar i reflexionar perquè apareixen episodis de contenció física.
● Conèixer l’agressivitat i tipus d’agressivitat.
● Tècniques d’autoregulació emocional per a professionals.

Segon bloc: 30 min Trastorns emocionals

• Què és la Fatiga per empatia?
• Primers símptomes i senyals en els professionals.
• *Burnout conceptes i definicions.
• Símptomes i comportament.
• Prevenció i maneig de l’esgotament emocional.

Tercer bloc: 30 min Comunicació/Pràctiques restauratives
● Estratègies de comunicació assertiva en situacions d’alta tensió.
● Pràctiques restauratives per a la convivència amb usuaris.
● Acompanyament d’un usuari després d’una contenció física.

Quart bloc: 30 min Resiliència/Maneig de l’estrès
● Construcció de resiliència emocional en professionals de la salut.
● Reconèixer símptomes fisiològics de l’estrès, ansietat, frustració.
● Estratègies per a afrontar l’estrès post-contenció física.

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs és de manera presencial i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

● Interacció interactiva entre el formador i els participants.
● Activitats per a l’avaluació d’aprenentatge de contingut teòric.
● Ús de material didàctic imprès i/o plantilles per a l’estudi del contingut teòric.
● Aprenentatge basat en la reflexió.

ACTIVITATS:

● Test previs d’autoconeixement.
● Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut.
● Exposició de casos viscuts pels professionals.
● Debat sobre conceptes.
● Braingstorming.

AVALUACIÓ:

● Aquesta formació no consta amb cap avaluació.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

1. Descàrrega de l’aplicació Zoom:Recomanem que descarreguin l’aplicació Zoom abans de l’inici del curs per a evitar problemes de connexió i facilitar l’accés a l’enllaç o al curs de manera més fàcil.

2. Registre d’assistència:Per a comptabilitzar el temps de connexió del curs, utilitzarem els informes proporcionats per Zoom. Per aquesta raó, és vital que en ingressar en l’enllaç per a accedir a la classe, escriguin bé els seus noms. Aquesta informació ens permet registrar l’existència del temps de connexió de cada sessió.

3. Aprovació del curs:L’aprovació del curs es basarà en el temps de connexió registrat per cada sessió. Aquells que completin el 80% de la connexió seran considerats aprovats.

4. Qüestionari d’avaluació:Una vegada finalitzat el curs, rebran adjunt en aquest correu el qüestionari d’avaluació. Els sol·licitem que ho completin únicament després de finalitzar el curs i l’enviïn a formacion@gentis.org Aquest document és essencial per a poder bonificar la formació.

5. Certificat de participació: Aquells que completin el 80% de la connexió del curs rebran el certificat de participació per correu electrònic. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org