La teoria del VINCLE, la mirada SISTÈMICA i la comprensió del concepte de TRAUMA (2a edició) – 20 hores

OBJECTIU 

Acompanyar l’equip de professionals en l’adquisició de les eines necessàries per oferir una intervenció sòcioeducativa respectuosa, acurada i de qualitat, forjada des de la teoria del VINCLE, la mirada SISTÈMICA i la comprensió del concepte de TRAUMA.

Conèixer els fonaments teòrics, reflexionar sobre la pròpia història, analitzar supòsits pràctics, situacions i escenaris laborals que coneixem mentres que, com si d’un viatge es tractés, anirem endinsant-nos en una mirada capaç d’interpretar la conducta com a símptoma indicador dels elements a acompanyar en infants i joves.

Adquirir eines que facilitaran la construcció d’escenaris d’intervenció ben alineats amb els valors de FASI, en els nostres entorns,

DESTINATARIS: 

Un mínim de 30 professionals de Plataforma Educativa provinent dels següents serveis: 

 • Cases d’infants  
 • SAIF 
 • ICIF (acolliments) 
 • Serveis terapèutics 
 • Serveis de medi obert (SIS) 
 • Departament de concursos 
 • A altres persones que poden estar interessades (CRAE, etc…) 

FORMAT:

Total d’hores: 20. Format Mixt: 4 sessions virtuals de 4 hores i una jornada presencial de 4 hores de casos pràctics.

 • 10/07 de 9:30h a 13:30h
 • 26/07 de 9:30h a 13:30h
 • 29/07 de 9:30h a 13:30h
 • 31/07 de 9:30h a 13:30h
 • 1 sessió el mes d’octubre de 9:30 a 13/30 presencial de casos pràctics. Aquesta sessió estarà limitada a un màxim de 15 persones i es passarà calendari per apuntar-se.

INFORMACIÓ/INSCRIPCIONS:

Per aquesta formació en concret, s’ha de fer la inscripció per dues vies, ja que la formació va subvencionada pel Consorci: