TEORIA DEL CANVI – 30 hores

“CAP A LA TEORIA DEL CANVI. FONAMENTS PER MESURAR L’IMPACTE DELS NOSTRES PROJECTES” 

OBJECTIU 

Donar a conèixer els fonaments per construir un Marc de Gestió i Mesura de l’Impacte Social (GMIS) dels projectes socials. Aquest curs et permetrà saber què és l’impacte social, quines metodologies s’apliquen per a mesurar-lo, què vol dir gestionar l’impacte i què et cal per desenvolupar el Marc de GMIS del/s teu/s projecte/s. L’orientació teòric pràctica de la formació et permetrà desenvolupar competències per treballar en elements principals que proposem en aquest curs per construir un MGMIS: mapa d’actors, arbre de problemes/solucions, teoria del canvi, indicadors, eines de mesura, processament i comunicació de les dades. Tot i que amb només 30 hores no et convertiràs en una experta d’un tema tan ampli, aquest curs et servirà d’introducció aplicada, un primer pas necessari per caminar cap a la mesura i gestió de l’impacte del/s teu/s projecte/s. 

DESTINATARIS: 

Un mínim de 15 professionals de Plataforma Educativa provinent dels següents serveis: 

 • Cases d’infants  
 • SAIF 
 • ICIF (acolliments) 
 • Serveis terapèutics 
 • Serveis de medi obert (SIS) 
 • Departament de concursos 
 • A altres persones que poden estar interessades (CRAE, etc…) 

FORMAT 

Total d’hores: 30. Format Mixt: 7 sessions virtuals de 3 hores i una jornada presencial de 6 hores. 

 • 15/07 de 10h a 13h
 • 17/07 de 10h a 13h
 • 22/07 de 10h a 13h
 • 24/07 de 10h a 13h
 • 09/09 de 10h a 13:30h
 • 12/09 de 09:30h a 13:30h i 14h a 16h (aquest dia serà presencial)
 • 16/09 de 10h a 13:30h
 • 18/09 de 10h a 15h

CONTINGUTS I CALENDARI 

 Continguts Data 
Sessió 1 Benvinguda. Presentació dels docents i participants. Presentació del curs 15/07 
Què és i no és l’impacte. Què vol dir canviar les coses?  
Complexitat en la definició de l’impacte: Impacte vs. Resultats, Impacte vs. Avaluació, Contribució vs. Atribució, Quantitatiu vs. Qualitatiu, Positivista vs. Participatiu, Curt termini vs. Llarg termini 
Per a què ens serveix mesurar i gestionar l’impacte social? 
Què vol dir MGIS? Mesurar i Gestionar l’Impacte Social 
La complexitat de l’àmbit de l’impacte: tips per no morir en l’intent 
Sessió 2 Biografia i context de l’àmbit de l’impacte 17/07 
Metodologies en la mesura i gestió de l’impacte 
Com escollir la metodologia adequada? 
La nostra proposta metodològica 
Eina 1.1.: Evidències existents, benchmarking, anàlisis de context 
Sessió 3 Eina 1.1.: Mapa d’actors 22/07 
Eina 1.2.: Grups d’interès per construir un marc de MGIS 
Eina 2: Arbre de problemes / solucions 
Sessió 4 Introducció a la Teoria del Canvi 24/07 
Sessió 5 Indicadors, tècniques i eines de recollida de dades 09/09 
Jornada presencial Eina 3.1.: Teoria del Canvi – De les activitats als productes 12/09 
Eina 3.2.: Teoria del Canvi – Dels productes als impactes 
Eina 3.3.: Teoria del Canvi – Hipòtesis 
Eina 3.4.: Indicadors d’Activitat i Producte 
Eina 3.5.: Indicadors de resultat i impacte 
Sessió 6 Registre, processament i anàlisi de dades  16/09 
Visualització de dades 
Explicar històries: comunicació de resultats 
Sessió 7 Mesura i Gestió de l’Impacte Social: un procés recurrent d’aprenentatge continu 18/09 
Integració, avaluació final i tancament. 

INFORMACIÓ/INSCRIPCIONS:

Per aquesta formació en concret, s’ha de fer la inscripció per dues vies, ja que la formació va subvencionada pel Consorci: