ENTENDRE L’AUTISME EN ADULTS – 12 hores

OBJECTIUS GENERALS:

L’objectiu d’aquesta formació és comprendre millor les persones amb TEA, conèixer les estratègies d’intervenció, així com els principals instruments de detecció.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

● Acompanyar l’adult amb TEA al llarg de les seves transicions vitals.
● Comprendre les seves necessitats socials i emocionals.
● Obtenir recursos per intervenir professionalment.
● Conèixer els processos de transició a la vida adulta.

CONTINGUTS:

Durada: 12 hores

DIA 1

Mòdul 1: INTRODUCCIÓ AL TEA (3 HORES)

● Què és l’autisme.
● Simptomatologia i graus.
● Causes de l’autisme.

Descans 15 minuts

● Característiques de l’autisme: motriu, emocional, comunicatiu, social i cognitiu.
● Trastorns associats l’autisme (comorbiditats)
● Detecció i diagnòstic de l’autisme.

DIA 2

Mòdul 2: NEURODESENVOLUPAMENT (3 HORES)

● Etapes de l’autisme.

Descans 15 minuts

● Autisme en la infància i adolescència.
● Autisme en femení.

DIA 3

Mòdul 3: TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA (3 HORES)

● Habilitats comunicatives.
● Habilitats socials.

Descans 15 minuts

● Resolució de conflictes.
● Presa de decisions.
● Gestió de la quotidianitat.

DIA 4

Mòdul 4: METODOLOGIES EDUCATIVES (3 HORES)

● Sistemes de comunicació augmentativa.
● Mètode ABA.
● Mètode TEACH.
● Musicoteràpia.
● Teràpia amb animals.

Descans 15 minuts

● Orientació a la família.
● Acompanyament en l’acceptació de les diferents etapes vitals de la persona amb TEA.
● Planificació de futur.
● Paper dels germans i de les germanes.

METODOLOGIA:

La metodologia de la part teòrica integra un conjunt de mètodes que estan orientats cap a la transmissió del saber (adquisició de coneixements) i el saber fer (adquisició d’habilitats i d’experiència)

Així doncs, utilitzarem el mètode expositiu participatiu per transferir als alumnes els continguts teòrics del curs, i incorporarem espais per a la participació i la intervenció de l’estudiant mitjançant activitats de curta durada a l’aula, com per exemple: preguntes directes, exposicions dels estudiants sobre diversos temes, etc…

També farem servir el mètode demostratiu, l’alumnat a través d’exemples pràctics imitarà la tasca realitzada pels docents o persona experta. Aquesta part més teòrica es reforça amb l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’aula: presentacions, vídeos, visites a pàgines web, demos virtuals, etc.

En la part pràctica, la metodologia serà expositiva i demostrativa. El/la formador/a proposarà exercicis pràctics, perquè siguin resolts per grups de treball. En finalitzar la pràctica es realitzarà una exposició comuna, durant la qual l’alumnat pot sol·licitar aclariments. El personal docent resumirà les conclusions.

RECURSOS DISPONIBLES PER L’ALUMNAT:

● Power point
● Audiovisuals
● Articles i documents d’interès

ACTIVITATS:

● Lectura de documentació
● Debat
● Casos pràctics
● Avaluació de continguts

AVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

1. Descàrrega de l’aplicació Zoom: Recomanem que descarreguin l’aplicació Zoom abans de l’inici del curs per a evitar problemes de connexió i facilitar l’accés a l’enllaç o al curs de manera més fàcil.

2. Registre d’assistència: Per a comptabilitzar el temps de connexió del curs, utilitzarem els informes proporcionats per Zoom. Per aquesta raó, és vital que en ingressar en l’enllaç per a accedir a la classe, escriguin bé els seus noms. Aquesta informació ens permet registrar l’existència del temps de connexió de cada sessió.

3. Aprovació del curs: L’aprovació del curs es basarà en el temps de connexió registrat per cada sessió. Aquells que completin el 80% de la connexió seran considerats aprovats.

4. Qüestionari d’avaluació: Una vegada finalitzat el curs, rebran adjunt en aquest correu el qüestionari d’avaluació. Els sol·licitem que ho completin únicament després de finalitzar el curs i l’enviïn a formacion@gentis.org Aquest document és essencial per a poder bonificar la formació.

5. Certificat de participació: Aquells que completin el 80% de la connexió del curs rebran el certificat de participació per correu electrònic. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org