Curs bonificat fora del Pla de Formació

Sol·licitud d’inscripció a una formació no organitzada per Fundació Gentis i/o bonificada per una altra entitat.

Per tal de gestionar la sol·licitud de la formació bonificada, s’ha de comunicar amb una antelació de 15 dies abans de l’inici del curs.