Curs bonificat fora del Pla de Formació

Sol·licitud d’inscripció a una formació no organitzada per Fundació Gentis i/o bonificada per una altra entitat.

Per tal de gestionar la sol·licitud de la formació bonificada, s’ha de comunicar amb una antelació de 15 dies abans de l’inici del curs. S’ha d’enviar un email a egasull@gentis.org