Qui som

Plataforma Educativa és una iniciativa d’economia social que des de 1994 aporta la seva experiència en l’àmbit de l’acció social. Agrupa diferents organitzacions d’iniciativa social sense ànim de lucre que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb menys recursos i/o en situació de risc.

Ofereix suport a les entitats que en formen part, treballant conjuntament amb elles per ajudar a generar noves oportunitats a través del reconeixement de les persones que atenen.

Missió: Conformar un grup d’entitats que, de forma complementària, innovadora i professional, ofereixi alternatives a les persones amb el propòsit de millorar les seves vides.

Visió: Ser una organització referent, a partir de treballar per ubicar la persona al centre i actuar des d’una perspectiva comunitària, responsable i innovadora.

Valors:

  • Justícia: Treballem per un món més just des de la responsabilitat i fomentant la qualitat de vida i la igualtat social.
  • Complementarietat: Volem integrar els agents del territori i desenvolupar serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.
  • Compromís: Volem ser una entitat participativa, ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.
  • Repensar-nos: des de la innovació, treballem amb iniciativa, mentalitat oberta, creativa i dinàmica fomentant la investigació i l’anàlisi permanent de necessitats.
  • Transparència: Cerquem una acció basada en la confiança en la persona actuant amb responsabilitat i total transparència vers la societat.

Plataforma Educativa, actualment, està formada per 10 entitats, compta amb més de 1000 professionals repartides en més de 150 serveis arreu de Catalunya.

La Fundació Gentis forma part del grup d’entitats socials Plataforma Educativa i és la que gestiona les accions formatives.

L’activitat de Fundació Gentis es concentra en oferir serveis especialitzats per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social des de l’acció comunitària, la formació, el mentoratge, el suport familiar i la intervenció terapèutica.