INTERVENCIÓ AMB JOVES AMB TRASTORNS DE CONDUCTA: UNA MIRADA TERAPÈUTICA – 15 hores

OBJECTIUS GENERALS:

 • Aportar una mirada terapèutica a la intervenció, explorant què hi ha darrere la
  conducta.
 • Posar atenció en les qualitats que han d’emergir dels educadors i educadores per
  establir la seguretat en la relació dels infants i adolescents.
 • Ajudar a l’equip a unificar mirades. Iniciar en la perspectiva de trauma i vincle a l’equip
  a través de l’aplicació en els casos reals.

CONTINGUTS:

A través de l’exposició d’un cas real que portaran els propis alumnes, (un
cas que l’equip nota que està encallat, que hi ha el sentiment de dificultats per poder-lo
abordar o per tenir una mirada externa) s’analitzarà des d’una vessant de les teories
esmentades.


 • Teoria del Trauma: Què és el trauma i quines afectacions deixa en els/les joves.
  Afinarem la mirada per ser capaços de detectar i d’entendre les estratègies
  d’afrontament, les dificultats en la regulació de les emocions, les afectacions en les
  memòries (memòria implícita i memòria explícita). Les respostes del Sistema Nerviós
  Autònom (SNA) davant d’un perill. La dissociació com a mecanisme de supervivència.
 • Teoria Polivagal. Trauma de desenvolupament / trauma complex. Etc.
  Com opera la Teoria de l’Aferrament en el funcionament del SNA, segons les seves
  tipologies i característiques. Com intervenir amb els nois i noies segons les seves
  diferents tipologies de vincle afectiu, tenint en compte la importància de les relacions.
  Coneixerem les diferents necessitats relacionals, d’estructura i d’estímuls per poder-nos
  acostar i revertir comportaments disruptius.
  Analitzarem els diferents sistemes familiars a partir de la Teoria Sistèmica. Importància
  de la família com a sistema de pertinença i com a sistema on s’han originat els diferents
  patrons de comportament. A partir de les fortaleses poder treballar amb les debilitats.
  Com treballar amb els progenitors i/o figures de referència la comprensió de l’infant.

Durada del curs: 15 hores. A sota hi ha una proposta d’horaris específics per 4
equips/grups o bé per tal que 2 equips/grups facin 2 nivells. Aquesta proposta es fa
tenint en compte que la reunió d’equip és el dimarts, en cas que un equip fes la reunió
d’equip un altre dia i estigués interessat a fer la formació, adaptaríem l’horari.

AVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

Els recordem la importància de la puntualitat. El registre d’assistència (presencial) es realitzarà en els primers 5 minuts de classe per a evitar interrupcions posteriorment.

És important esmentar que, per a bonificar el curs, Fundae exigeix una assistència mínima del 80% de les hores totals de formació. En finalitzar la formació, se’ls lliurarà un qüestionari de qualitat que hauran de completar i entregar al professorat, el qual també és necessari per a bonificar la formació.

CERTIFICAT:

Als participants que hagin complert el 80% d’assistència, se’ls enviarà el diploma adjunt a través del correu electrònic corporatiu. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org