MEDIACIÓ COMUNITÀRIA I INTERCULTURAL – 15 hores

OBJECTIUS GENERALS:

  • Comprendre que és el conflicte, elements i dinàmica
  • Conèixer mètodes i tècniques de resolució de conflictes no judicials
  • Conèixer la mediació i la mediació comunitària
  • Obtenir les habilitats necessàries per mediar.

CONTINGUTS:

Mòdul 1: El conflicte

Definició de conflicte
Tipologia de conflictes
Elements del conflicte

Descans 15 minuts

L’escalada del conflicte
L’iceberg del conflicte
Actituds davant del conflicte

Mòdul 2: justícia restaurativa

Definició
Responsabilitat sobre el dany
Pràctiques restauratives

Descans 15 minuts

Casos pràctics

Mòdul 3: la mediació

Què és la mediació
Bases de la mediació
Tipus de mediació

Descans 15 minuts

Legislació
Habilites del mediador

Mòdul 4: Models teòrics de mediació

Model Harvard
Model circular narratiu

Descans 15 minuts

Model transformatiu

Mòdul 5: Aplicació de la mediació en l’àmbit comunitari i intercultural

Diagnòstic social
Desenvolupament de projecte de mediació

Descans 15 minuts

Desenvolupament de projecte de mediació

METODOLOGIA:

La metodologia de la part teòrica integra un conjunt de mètodes que estan orientats cap a la transmissió del saber (adquisició de coneixements) i el saber fer (adquisició d’habilitats i d’experiència)

Així doncs, utilitzarem el mètode expositiu participatiu per transferir als alumnes els continguts teòrics del curs, i incorporarem espais per a la participació i la intervenció de l’estudiant mitjançant activitats d’adobi durada a l’aula, com per exemple: preguntis directes, exposicions dels estudiants sobre diversos tems, etc..

També farem servir el mètode demostratiu, l’alumnat a través d’exemples pràctics imitarà la taverna realitzada pels docents o persona experta. Aquesta part més teòrica és reforça amb l’ús dels noves tecnologies aplicades a l’aula: presentacions, vídeos, visitis a pàgines web, etc.

En la part pràctica, la metodologia serà expositiva i demostrativa. El/la formador/a proposarà exercicis pràctics, perquè siguin resolts per grups de treball. En finalitzar la pràctica és realitzarà una exposició comuna, durant la qual l’alumnat pot sol•licitar aclariments. El personal docent resumirà els conclusions.

RECURSOS DISPONIBLES PER L’ALUMNAT:

● Power point
● Audiovisuals
● Articles i documents d’interès

ACTIVITATS:

● Lectura de documentació
● Debat
● Casos pràctics

AVALUACIÓ:

● Prova tipus test: Qüestionari tipus test.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

1. Descàrrega de l’aplicació Zoom:Recomanem que descarreguin l’aplicació Zoom abans de l’inici del curs per a evitar problemes de connexió i facilitar l’accés a l’enllaç o al curs de manera més fàcil.

2. Registre d’assistència:Per a comptabilitzar el temps de connexió del curs, utilitzarem els informes proporcionats per Zoom. Per aquesta raó, és vital que en ingressar en l’enllaç per a accedir a la classe, escriguin bé els seus noms. Aquesta informació ens permet registrar l’existència del temps de connexió de cada sessió.

3. Aprovació del curs:L’aprovació del curs es basarà en el temps de connexió registrat per cada sessió. Aquells que completin el 80% de la connexió seran considerats aprovats.

4. Qüestionari d’avaluació:Una vegada finalitzat el curs, rebran adjunt en aquest correu el qüestionari d’avaluació. Els sol·licitem que ho completin únicament després de finalitzar el curs i l’enviïn a formacion@gentis.org Aquest document és essencial per a poder bonificar la formació.

5. Certificat de participació: Aquells que completin el 80% de la connexió del curs rebran el certificat de participació per correu electrònic. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org